Invited speakers
© România 2023
 
Invited Speakers
 

Maslina Darus - Universiti Kebangsaan, Malaysia

Hatun Özlem Güney - University of Dicle, Turkey

Milutin Obradovic - University of Belgrade, Serbia

Stanislawa Kanas - University of Rzeszow, Poland

Shahram Najafzadeh - Payame Noor University, Iran

Breaz Daniel – "1 December 1918" University of Alba Iulia, România

Kohr Mirela – Babeș Bolyai University, România